ICA MAXI, IN UPPSALA, REDUCE THEIR ENERGY OF LIGHTS TO 7 W / Sqm

On January 31, Caleidoscope completed an ICA Maxi Supermarket in Uppsala. A store, which is in line with Caleidoscopes goal to create energy-efficient store environment for future retail chain! The shop is unique in its kind and has with Caleidoscopes LED general lighting luminaires been able to create a uniform and high level of general lighting, while the balance between dark and light areas with effect lighting has made the store more alive. We also succeeds reduce energy consumption at unbelievably low 7 W / m2!

– Ica Maxi in Uppsala had a shop with lighting very old, poor and high costly in energy. It was time to change and then we just wanted to have the best, says ICA Maxi Louis Purbe. Today the store has a good modern lighting, which more than halfe the energy.

– The old fixtures were from 1998 and the lighting was not good at the store, in addition drew it very much energy. To create a better lighting environment while cutting energy costs chose Ica Maxi Caleidoscope supplier.
– We gave them the conditions and the mission to get the best solution.

– Vi diskuterade möjliga lösningar och gjorde några provinstallationer i en annan butik och de slog väl ut. Caleidoscope gjorde sen ljusberäkningar och skapade den totala belysningslösningen.
– De stora energispareffekterna spelade också en stor roll i valet av belysningslösning.
– Att det är en och samma leverantör av belysning, elsystem och undertak är givetvis också en stor fördel.

Ludvig Purbe på Ica Maxi är nöjd med resultatet:
– Vi har fått det vi ville, en ny bra belysning och vi sparar energi. Vi räknar med att våra investeringar i energiåtgärder skall vara intjänade på fem år.

För mera information om hur Ni sänker Er energiförbrukning, kontakta:

Marcus Isaksson, VD, 0702 – 80 40 88

Anders Nyberg, 0702 – 80 44 40

Valda produkter från Caleidososcope:
Elsystem: