WILLY:S “GRÖNA” KONCEPT

Willy:s affärsidé är att förse Sveriges billigaste matkasse till slutkonsumenten. För att lyckas med detta krävs minimering av deras kostnader. Som exempel på detta kan nämnas att kedjan jobbat länge med att minimera matsvinnet i butikerna. Att sänka energiförbrukningen är en annan mycket viktig del i att lyckas minska totalkostnaden – samtidigt som de jobbar för att bygga upp miljömässigt hållbara butiker.

Caleidoscope Systems AB blev vald som leverantör till deras nya “gröna” butiker genom att kunna erbjuda en av marknadens energieffektivaste belysningsarmaturer, tillsammans med vår kunskap om ljusplanering.

Med en väldesignad ljusplanering har vi lyckats minimera “spillet” av ljus på överflödiga ställen, tex gångar och andra “tomma” utrymmen. Ljuset placeras istället ut på produkterna som säljs i butiken. Detta har också varit en målsättning när konceptet togs fram.

Effektiv och snabb installation kunde vi också erbjuda genom vårt undertaksystem Fixpoint 100-80 med tillhörande belysningssystem indoSHOP.