CLAS OHLSON SÄNKER SIN ENERGIFÖRBRUKNING MED LED TEKNIK

Den 7 november 2013 invigde Clas Ohlson en ny butik i Nova Lund i Lund. Butiken är unik då den är Clas Ohlsons första butik som är bestyckad uteslutande med LED i allmänljuset och spotlights. På så sätt når vi 30 % lägre energiförbrukning och sparar över 43 000 kW per år, vilket motsvarar den årliga energiförbrukningen för två medelstora villor.

”Att utrusta våra nya butiker med enbart LED-belysning, och därmed väsentligt sänka koncernens totala energiförbrukning, är ett pilotprojekt som vi tidigare bara testat på en av våra butiker i Norge. Satsningen kommer att noggrant utvärderas och vår förhoppning är att vi inom cirka ett år ska ha gått över till LED i samtliga våra nyöppnade butiker”, säger Bo Heyman, Etableringschef Clas Ohlson AB.

Clas Ohlson erbjuder ett brett sortiment inom LED-belysning och dessutom rådgivning till kunder kring hur kunderna kan uppnå liknande energibesparingar i sina hem.

Butiken i Nova Lund är Clas Ohlson koncernens 182:a butik, och 76:e butik i Sverige. Butikens yta uppgår till 1 250 kvadratmeter och upptagningsområdet uppgår till cirka 110 000 invånare.

Valda produkter från Caleidososcope:
Elsystem: