Så här bygger du ditt system

Ta kontroll över din energiförbrukning på ett smart, ekonomiskt och enkelt sätt.

Installation av styrbara zoner görs med våra trådlösa eSAVE Box:ar som i sin tur kopplas ihop med belysningsarmaturer med de gröna signalkablarna. Tydligt och enkelt!

Genom kablaget skickas signalen som gör det möjligt att få kontroll över belysningen.

Det du kopplar på varje eSAVE Box hamnar alltså i en styrbar zon.

Zonanpassning

Installation av styrbara zoner görs med de trådlösa eSAVE Boxarna som i sin tur kopplas ihop med belysningsarmaturer med styrkablaget.

Signalen skickas via kablaget och gör det möjligt att få kontroll över belysningen i en eller flera zoner samtidigt.