csNET - Elsystem


csNET snabbkopplingssystem är dimensionerat med 5 x 2,5 mm2 halogenfritt kabelsystem med 5-poliga snabbkopplingar för 3-fas anslutning (3 x 16 A ~ 250 V).

Applikationsområde är framförallt till olika typer av undertaksinstallationer där man önskar ett snabbt och driftsäkert system för försörjning av sin belysningsanläggning.

Systemet är utrustat med standard 4-vägs jordade uttag som ger möjlighet att ansluta belysningsprodukter utan krav på specialkontakter.

Detta framtidssäkrar din anläggning att kunna ansluta valfria produkter nu och i framtiden!

Teknisk data

Material: csNET 5-polig snabbkopplingssystem

Kabelarea: 2,5 mm2

Kabeltyp: Halogenfri (Brandklass Dca s1 d2 enligt EN50575:2014+A1:2016)

Kabellängder: 1,0 m - 10,0 m

Maximal belastning: 16 A, 3 faser

Nominell spänning: 230/240 V, 50 Hz

Skyddsklass: IP 20, CE Godkänd. S-märkt.

Byggvarubedömningen: Godkänd

csNET pdf