eSAVE™ – sänk din klimatpåverkan och skapa trygghet för framtida energikostnader

Caleidoscope har utformat ett banbrytande energieffektivitetssystem som revolutionerar hur små och stora butiker hanterar sin energiförbrukning. Med eSAVE tar du kontroll över din energikonsumtion på ett smart och prisvärt sätt. Vår innovativa teknologi erbjuder dig som kund enastående flexibilitet och möjligheter att spara energi till minimala installationskostnader. Ta steget mot en grönare och mer ekonomisk framtid med eSAVE från Caleidoscope!

Energieffektivisera med eSAVE™

Möjligheterna är många och varje butikslösning har sitt unika behov och kunna spara energi. Nedan har vi samlat ihop några kraftfulla sätt att spara energi i en butiksmiljö med eSAVE.

 • Rätt ljusmängd på rätt plats (Zonindelning)
 • Möjlighet att reglera allt ljus
 • Ljus efter kundflöde
 • Ljus efter årstider
 • Kompensera tillfälligt ökad energikostnad

Rätt ljusmängd på rätt plats

 • Bygg upp styrbara zoner i din butik
 • Skapa en eller flera zoner som trådlöst kommunicerar med varandra
 • Upp till 192 st armaturer i en zon

Reglera allt ljus med ett knapptryck!

 • Ett knapptryck – reglera allt enligt förprogrammerade scenarios
 • Vid ny installation – Sänk installationskostnaden
 • Minimera installationskostnad i el-central vid ny installation

Ljus efter kundflöde

 • Timerstyrning – Du kan ditt butiksflöde – Bestäm själv ljusnivåerna
 • Manuel styrning
 • Närvarosensor – Inga kunder = låg ljusnivå
 • Närvarosensor – Högt kundflöde = hög ljusnivå

Ljus efter årstider

 

Din förmåga att uppleva om en butik upplevs som ljus eller mörk beror på många olika faktorer. En faktor som påverkar är vilken ljusnivå du befann dig i innan du gick in i butiksmiljön. Ögat är nämligen fantastiskt och anpassar sig till det omgivande ljuset.

Detta fenomen skulle du som butiksägare kunna utnyttja genom att anpassa ljuset i butiken efter nivåerna utomhus.

Motsatsen till vad vi kanske tror, så skulle där alltså finnas en möjlighet att sänka ljusnivåerna i din butik när vinterns mörkare period inträffar. Detta tack vare att vårt öga oftast anpassat sig till den mörkare ljusnivån utomhus innan kunden besöker din butik.

Genom att sänka ljusnivåerna under vintertiden kan vi också sänka vår driftskostnad när energin oftast är som dyrast.

 • Utnyttja ögats anpassningsförmåga mellan ljus och mörkt
 • Vintertid = mörk ute = sänk ljusnivå
 • Sommartid = ljust ute = höj ljusnivån

Tillfällig energikompensation

Vad gör du om energipriset rusar? Tänk om du hade haft möjlighet att under visa extrema perioder sänka din ljusnivå och energiförbrukningen. Istället för att kanske släcka ner 1/3 del av hela butiken kan du ta ett beslut om direkt sänka förbrukning med 30 %.

 • Jämna ut extrema kostnadsökningar
 • Du har kontrollen
 • Tidsbestäm den lägre ljusnivån

Hur mycket energi kan man då egentligen spara? Alla butiker kan på ett enkelt sätt ta kontroll över sin elräkning och spara energi.

Beräkningsexempel på en livsmedelsbutik på 2270 m2 med 1000 lux i allmänljus. Se hur energipriset påverkas när vi sänker ljuset med 10 – 40 %

Beräkningsexempel ovan är baserat på en nyinstallerad livsmedelsbutik 2 270 m2 med senaste LED-ljusteknik med ett installerat grundljus på 1000 lux.

Armatur som är vald är ecoLENS 47 W – 7000 lumen. Förbrukningen för en sådan butik landar runt 7 W / m2 med en total förbrukning 60 000 kWh på ett år.
I räkneexemplet har vi satt kWh kostnaden till 2,5 kr/kWh.