ICA MAXI, I UPPSALA, ENERGIREDUCERAR SIN BELYSNING TILL 7 W / Kvm

Den 31 januari färdigställde Caleidoscope ICA Maxi Stormarknad i Uppsala. En butik, som går helt i linje med Caleidoscopes målsättning att skapa energieffektiva butiksmiljöer för den framtida butikskedjan! Butiken är helt unik i sitt slag och har genom Caleidoscopes egenutvecklade LED allmänljusarmatur kunnat skapa en jämn och hög nivå på allmänljuset samtidigt som balansen mellan mörka och ljusa partier tillsammans med effektbelysningen har gjort butiken mer levande. Vi lyckas dessutom sänka energiförbrukningen till otroligt låga 7 W / m2!

– Ica Maxi i Uppsala hade en butiksbelysning som var gammal, dålig och energislukande. Det var dags att byta och då ville vi bara ha det bästa, säger ICA Maxis Ludvig Purbe. Idag har butiken en bra modern belysning, som mer än halverar energikostnaden.

– De gamla armaturerna var från 1998 och belysningen var inte alls bra i butiken, dessutom drog den väldigt mycket energi. För att skapa en bättre belysningsmiljö och samtidigt kapa energikostnaderna valde Ica Maxi Caleidoscope som leverantör.
– Vi gav dem förutsättningarna och uppdraget att få fram bästa lösning.

– Vi diskuterade möjliga lösningar och gjorde några provinstallationer i en annan butik och de slog väl ut. Caleidoscope gjorde sen ljusberäkningar och skapade den totala belysningslösningen.
– De stora energispareffekterna spelade också en stor roll i valet av belysningslösning.
– Att det är en och samma leverantör av belysning, elsystem och undertak är givetvis också en stor fördel.

Ludvig Purbe på Ica Maxi är nöjd med resultatet:
– Vi har fått det vi ville, en ny bra belysning och vi sparar energi. Vi räknar med att våra investeringar i energiåtgärder skall vara intjänade på fem år.

För mera information om hur Ni sänker Er energiförbrukning, kontakta:

Marcus Isaksson, VD, 0702 – 80 40 88

Anders Nyberg, 0702 – 80 44 40

Valda produkter från Caleidososcope:
Elsystem: